Pályázatok

„Vállalati komplex infokommunikációs fejlesztés a Green Packing Kft.-nél”

 • Projekt azonosító száma: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2019-01870
 • Kedvezményezett neve: Green Packaging Csomagolástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Projekt címe: Vállalati komplex infokommunikációs fejlesztés a Green Packing Kft.-nél
 • Támogatás összege: 21.951.349 Ft
 • Támogatás intenzitása: 40%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.03.02.

Projekt tartalmának bemutatása:

A vállalkozás 2019-ben megszerezte a „Digitálisan Felkészült Vállalkozás” minősítést. A vállalkozás informatikai rendszere korszerűtlen, lassú volt. A partnerek pontosabb, gyorsabb adatszolgáltatást kaphatnak a beszerzésre került szoftverek által. A Green Packaging Kft. egy korszerű informatikai beruházással kívánta eredményességét és hatékonyságát növelni.

A beszerzésre került szoftvereket elsősorban az ügyvezető, raktárvezető, projektmanager, felelős műszaki vezető, adminisztrátorok és a pénzügyi asszisztens munkatársak használják.

A munkafolyamatok hatékonyságát, az adminisztráció pontosságát, a kommunikációt, valamint a gyártási terület támogatását a 10xONE Magyarország Kft-től bérelt vállaltirányítási és a graphIT Kft.-től bérelt termelési tényvisszajelentő rendszerek növelik. A 10xONE Kft-től vásárolt rendszer a Vállalati CRM, értékesítés területet, Gyártási területet, Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtést, Kontrolling és döntéstámogatást, Beszerzési, logisztikai területet, Táv- és csoportmunka támogatást, Pénzügyi, számviteli területet, Internetes értékesítést (vállalati webáruház), Munkafolyamat irányítási rendszert (workflow), Elektronikus iratkezelési rendszer funkcionális területet, Tudásmenedzsment specializált megoldást, Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldást látja el.

A graphIT Kft.-től vásárolt rendszer által a cég 20%-os növekedésre számít a termelékenységben. A rendszer egy komplett gyártás tervező és ütemező csomag.
A projekt keretében informatikai eszközbeszerzés is megvalósult.

„A Green Packaging Kft. technológiai korszerűsítése”

 • A projekt azonosítószáma/szerződés száma: H-EKTG2/077182/2020/382145/001
 • A kedvezményezett neve: Green Packaging Csomagolástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Projekt címe: Vállalati komplex infokommunikációs fejlesztés a Green Packing Kft.-nél
 • Kölcsön összege: 290.000.000 Ft

A projekt megvalósítása során a vállalkozás technológiai korszerűsítést hajt végre a GINOP-8.3.5-18 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram keretében. Az igényelt finanszírozás a koronavírus miatt vált szükségesség, hogy biztosítsa a cég a likviditását és készleteinek finanszírozása zökkenőmentes legyen.

Technológiai megújulás a Green Packing Kft.-nél

 • Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.8-20-2020-00377
 • Kedvezményezett neve: Green Packaging Csomagolástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Projekt címe: Technológiai megújulás a Green Packing Kft.-nél
 • Támogatás összege: 51.500.000 Ft
 • Támogatás mértéke: 70%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.31

Projekt tartalmának bemutatása:

A koronavírus gazdasági hatásai a cég életében is érezhetővé váltak, így a Kft. technológiai beruházást indít el, amely nemcsak a termelés, hanem a munkahelyek megtartását, további növekedését is lehetővé teszi.

A termelékenység növelése érdekében a projekt megvalósítása során új eszköz beszerzésére kerül sor. A csomagolóeszköz gyártásához kapcsolódóan 1 db KOLBUS AUTOBOX AB 300 Hullámkarton doboz előállító gép megvétele valósul meg. Az eszköz cégspecifikus és FEFCO szabvány szerinti faltkartonok, fedeles dobozok, kartontálcák, kihúzható kartondobozok, belső kiegészítők teljesen automata és rugalmas gyártására alkalmas. A programozott automatikus beállításnak köszönhetően tökéletes működést követően, folyamatos gyártás érhető el vele. A kész termékek raktározására és szállításának előkészítésére 1 db VVP 100 sztreccsfólia csomagoló gép kerül beszerzésre.

A beszerzésre kerülő eszközök nehézségek nélkül kapcsolódnak a meglévő munkafolyamatokhoz. Az eszközöknek köszönhetően megnő a cég csomagolóeszköz gyártási termelékenysége, hiszen az előállító gép képes lesz a csomagolóiparban használt anyagok hatékony feldolgozására.

Európai Regionális Fejlesztési Alap

„Foglalkoztatásbővítés a Green Packaging Kft.-nél”

 • A projekt azonosítószáma: GINOP-5.3.12-19-2020-00126
 • A kedvezményezett neve: Green Packaging Csomagolástechnikai Kft.
 • A projekt címe: „Foglalkoztatásbővítés a Green Packaging Kft.-nél”
 • A szerződött támogatás összege: 85.365.840 Ft
 • Támogatás mértéke: 70%
 • A projekt fizikai befejezési dátuma: 2022.12.30.

A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen projekt keretében egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítése valósul meg, melynek eredményeként a cég képes lesz megrendelőinek megnövekedett igényeit kielégíteni. A projekt megvalósítása során a Green Packaging Kft. a papír csomagolóeszköz gyártási tevékenységét fogja tovább fejleszteni a Salgótarján, Budapesti út 36. szám alatt található telephelyén.

A projekt lehetőséget nyújt 15 fő támogatott munkavállaló 24 hónapon keresztüli foglalkoztatásához. A pályázatban elnyert támogatás a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek finanszírozására, a munkavállalók bér, járulékköltségére kerül felhasználásra. A projekt eredményeként létrejött új munkahelyeken a támogatott munkavállalók 2 év alatt megszerezve szakmai tapasztalatukat, tovább foglalkoztatva hosszú távon erősítik a vállalatot. A projekt megvalósítása során a munkavállalóknak lehetőségük lesz megismerni és megtanulni a legújabb technológiákat, megismerkedhetnek a vállalati környezettel, elvárásokkal, így a projekt hozzájárul szakmai ismereteiknek, munkatapasztalataiknak, ezáltal munkaerő-piaci kilátásaiknak és foglalkoztatási lehetőségeiknek javításához. A munkavállalók felvétele a foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi a felvételt megelőző 12 hónap átlagához viszonyítva. A projekt célzottan támogatja a kis- és középvállalkozások munkahelyteremtésének megvalósítását.

Európai Szociális Alap