Pályázatok

„A Green Packaging Kft. technológiai korszerűsítése”

 • Projekt azonosító száma/szerződés száma: H-EKTG1/068576/2020/382214/001
 • Kedvezményezett neve: Green Packaging Csomagolástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Kölcsön összege: 101.580.000 Ft

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt megvalósítása során a vállalkozás technológiai korszerűsítést valósít meg a GINOP-8.3.5-18 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram keretében. Az igényelt finanszírozás 1 db CNC papírvágóplotter és marógép (Kongsberg C44 Edge típus) valamint 1 db GA.2000.2/1800.1250 tip. Hidraulikus állóhidas kivágógép kétoldali mozgóasztallal beszerzésére irányul, a gyártói kapacitás bővítése érdekében. A cég egy olyan fejlesztést valósít meg, mely a vállalkozás tekintetében pénzügyi szempontból életképes, és jövedelemtermelő.

„Vállalati komplex infokommunikációs fejlesztés a Green Packing Kft.-nél”

 • Projekt azonosító száma: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2019-01870
 • Kedvezményezett neve: Green Packaging Csomagolástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Projekt címe: Vállalati komplex infokommunikációs fejlesztés a Green Packing Kft.-nél
 • Támogatás összege: 21.951.349 Ft
 • Támogatás intenzitása: 40%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.03.02.

Projekt tartalmának bemutatása:

A vállalkozás 2019-ben megszerezte a „Digitálisan Felkészült Vállalkozás” minősítést. A vállalkozás informatikai rendszere korszerűtlen, lassú volt. A partnerek pontosabb, gyorsabb adatszolgáltatást kaphatnak a beszerzésre került szoftverek által. A Green Packaging Kft. egy korszerű informatikai beruházással kívánta eredményességét és hatékonyságát növelni.

A beszerzésre került szoftvereket elsősorban az ügyvezető, raktárvezető, projektmanager, felelős műszaki vezető, adminisztrátorok és a pénzügyi asszisztens munkatársak használják.

A munkafolyamatok hatékonyságát, az adminisztráció pontosságát, a kommunikációt, valamint a gyártási terület támogatását a 10xONE Magyarország Kft-től bérelt vállaltirányítási és a graphIT Kft.-től bérelt termelési tényvisszajelentő rendszerek növelik. A 10xONE Kft-től vásárolt rendszer a Vállalati CRM, értékesítés területet, Gyártási területet, Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtést, Kontrolling és döntéstámogatást, Beszerzési, logisztikai területet, Táv- és csoportmunka támogatást, Pénzügyi, számviteli területet, Internetes értékesítést (vállalati webáruház), Munkafolyamat irányítási rendszert (workflow), Elektronikus iratkezelési rendszer funkcionális területet, Tudásmenedzsment specializált megoldást, Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldást látja el.

A graphIT Kft.-től vásárolt rendszer által a cég 20%-os növekedésre számít a termelékenységben. A rendszer egy komplett gyártás tervező és ütemező csomag.
A projekt keretében informatikai eszközbeszerzés is megvalósult.

„A Green Packaging Kft. technológiai korszerűsítése a
GINOP-8.3.5-18 azonosító jelű hitelprogram keretében”

 • A projekt azonosítószáma/szerződés száma: H-EKTG2/077182/2020/382145/001
 • A kedvezményezett neve: Green Packaging Csomagolástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Kölcsön összege: 290.000.000 Ft

Az igényelt finanszírozás a koronavírus miatt vált szükségessé, hogy biztosítsa a cég a likviditását és készleteinek finanszírozása zökkenőmentes legyen.

Technológiai megújulás a Green Packing Kft.-nél

 • Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.8-20-2020-00377
 • Kedvezményezett neve: Green Packaging Csomagolástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Projekt címe: Technológiai megújulás a Green Packing Kft.-nél
 • Támogatás összege: 51.500.000 Ft
 • Támogatás mértéke: 70%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.31

Projekt tartalmának bemutatása:

A koronavírus gazdasági hatásai a cég életében is érezhetővé váltak, így a Kft. technológiai beruházást indít el, amely nemcsak a termelés, hanem a munkahelyek megtartását, további növekedését is lehetővé teszi.

A termelékenység növelése érdekében a projekt megvalósítása során új eszköz beszerzésére kerül sor. A csomagolóeszköz gyártásához kapcsolódóan 1 db KOLBUS AUTOBOX AB 300 Hullámkarton doboz előállító gép megvétele valósul meg. Az eszköz cégspecifikus és FEFCO szabvány szerinti faltkartonok, fedeles dobozok, kartontálcák, kihúzható kartondobozok, belső kiegészítők teljesen automata és rugalmas gyártására alkalmas. A programozott automatikus beállításnak köszönhetően tökéletes működést követően, folyamatos gyártás érhető el vele. A kész termékek raktározására és szállításának előkészítésére 1 db VVP 100 sztreccsfólia csomagoló gép kerül beszerzésre.

A beszerzésre kerülő eszközök nehézségek nélkül kapcsolódnak a meglévő munkafolyamatokhoz. Az eszközöknek köszönhetően megnő a cég csomagolóeszköz gyártási termelékenysége, hiszen az előállító gép képes lesz a csomagolóiparban használt anyagok hatékony feldolgozására.

Európai Regionális Fejlesztési Alap

„Foglalkoztatásbővítés a Green Packaging Kft.-nél”

 • A projekt azonosítószáma: GINOP-5.3.12-19-2020-00126
 • A kedvezményezett neve: Green Packaging Csomagolástechnikai Kft.
 • A projekt címe: „Foglalkoztatásbővítés a Green Packaging Kft.-nél”
 • A szerződött támogatás összege: 85.365.840 Ft
 • Támogatás mértéke: 70%
 • A projekt fizikai befejezési dátuma: 2022.12.30.

A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen projekt keretében egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítése valósul meg, melynek eredményeként a cég képes lesz megrendelőinek megnövekedett igényeit kielégíteni. A projekt megvalósítása során a Green Packaging Kft. a papír csomagolóeszköz gyártási tevékenységét fogja tovább fejleszteni a Salgótarján, Budapesti út 36. szám alatt található telephelyén.

A projekt lehetőséget nyújt 15 fő támogatott munkavállaló 24 hónapon keresztüli foglalkoztatásához. A pályázatban elnyert támogatás a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek finanszírozására, a munkavállalók bér, járulékköltségére kerül felhasználásra. A projekt eredményeként létrejött új munkahelyeken a támogatott munkavállalók 2 év alatt megszerezve szakmai tapasztalatukat, tovább foglalkoztatva hosszú távon erősítik a vállalatot. A projekt megvalósítása során a munkavállalóknak lehetőségük lesz megismerni és megtanulni a legújabb technológiákat, megismerkedhetnek a vállalati környezettel, elvárásokkal, így a projekt hozzájárul szakmai ismereteiknek, munkatapasztalataiknak, ezáltal munkaerő-piaci kilátásaiknak és foglalkoztatási lehetőségeiknek javításához. A munkavállalók felvétele a foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi a felvételt megelőző 12 hónap átlagához viszonyítva. A projekt célzottan támogatja a kis- és középvállalkozások munkahelyteremtésének megvalósítását.

Európai Szociális Alap

„Napelemes rendszer telepítése a Green Packaging Kft.-nél”

 • A projekt azonosítószáma: GINOP-4.1.4-19-2021-04120
 • A kedvezményezett neve: Green Packaging Csomagolástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
 • A projekt címe: Napelemes rendszer telepítése a Green Packaging Kft-nél
 • A szerződött támogatás összege: 4.283.812 Ft
 • Támogatás mértéke: 55%
 • A projekt fizikai befejezési dátuma: 2021.12.31.

Projekt tartalmának bemutatása:

A Green Packaging Csomagolástechnikai Kft. kezdetben hullámpapírlemez alapú dobozok gyártásával és kereskedelmével foglalkozott, később már komplex csomagolási megoldások és többféle anyag kombinációkkal bővítették termékpalettájukat.

A beruházás a vállalkozás fejlődését segíti, hiszen a hatékony működést szolgálja a saját villamosenergia-fogyasztás közel 100%-nak kiváltását célzó napelemes rendszer telepítése.

A fejlesztés célja egy 23,25 kW teljesítményű napelemes rendszer beszerzése és telepítése Salgótarján, Csókás puszta 6. sz. (Salgótarján külterület 0375/2 hrsz.). alatt. Beszerzésre és üzembe helyezésre kerül 62 db Canadian Solar 375W napelemes rendszer 1 db Fronius Eco 25.0-3-S inverterrel, amellyel a cég saját villamosenergia-fogyasztásának majd 100%-át kívánják kiváltani.

Megtörténik a támogatott napelemes rendszer beszerzése, telepítése, a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez, illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése, mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.

A projekt hozzájárul stratégiai célok eléréséhez; növeli a gazdálkodás eredményeit és hozzájárul a tevékenység hosszú távú fenntarthatóságához.